• Specifieke aandacht per kind
  • Veel activiteiten rond het thema natuur
  • Leren over God en de Bijbel

Schooltijden & TSO

Lestijden op basisschool De Bron en tussenschoolse opvang (TSO)

Schooltijden

Lestijden op basisschool De Bron

  • Maandag 8.30 – 15.00 uur
  • Dinsdag 8.30 – 15.00 uur
  • Woensdag 8.30 – 12.30 uur
  • Donderdag 8.30 – 15.00 uur
  • Vrijdag* 8.30 – 15.00 uur

* groep 1/2 heeft op vrijdag geen school

Circel - Basisschool de Bron Leiderdorp

Onze inspiratie en kennis putten we uit deze bronnen:

  • God en de Bijbel
  • Natuur en Milieu
  • Cultuur en Wetenschap

Tussenschoolse opvang (TSO)

Overblijven op school

Op de vier lange dagen eten de kinderen op school. De kleuters houden pauze van 12.00 – 13.00 uur en eten onder leiding van een ouder. Daarna spelen zij onder toezicht van een ouder op het plein. De overige groepen lunchen van 12.15 – 12.30 uur met hun leerkracht. Vanaf 12.30 uur spelen zij ook onder toezicht van een ouder op het plein.

Het overblijven is kosteloos. Van ouders wordt verwacht dat zij zich inzetten als overblijfouder. De school zet zich samen met een overblijfcommissie in voor een plezierig verloop van de pauzes. Duidelijke regels en routines dragen daaraan bij.

Circel - Basisschool de Bron Leiderdorp

Circel - Basisschool de Bron Leiderdorp

Scroll naar boven