• Specifieke aandacht per kind
  • Veel activiteiten rond het thema natuur
  • Leren over God en de Bijbel

Visie

Op basisschool De Bron wordt kleinschalig onderwijs gegeven op een hoog niveau, met speciale aandacht voor de ontwikkeling van het kind in relatie tot God, de medemens en de natuur.

Wie zijn wij?

Basisschool De Bron

Op basisschool De Bron wordt kleinschalig onderwijs gegeven op een hoog niveau, met speciale aandacht voor de ontwikkeling van het kind in relatie tot God, de medemens en de natuur. Als school geloven we dat we voor kennis en inspiratie mogen putten uit diverse bronnen: de natuur, de cultuur, de wetenschap en in het bijzonder de openbaring van God in de Bijbel. Deze bronnen wenden we aan om de kinderen te helpen ontwikkelen tot zelfstandige mensen. Aan de kinderen vertellen we bovendien dat in de Bijbel dé Levensbron, Jezus Christus, te vinden is.

Circel - Basisschool de Bron Leiderdorp

Onze inspiratie en kennis putten we uit deze bronnen:

  • God en de Bijbel
  • Natuur en Milieu
  • Cultuur en Wetenschap

Identiteit

Christelijke school met een reformatorische identiteit

De Bron is een positief christelijke school met een reformatorische identiteit. De school richt zich op iedereen in Leiderdorp en omgeving die belangstelling heeft voor Bijbelgetrouw onderwijs. In een schoolomgeving waarin respectvol wordt omgegaan met verschillen, wordt dagelijks geput uit dé Bron: de Bijbel.

Kinderen horen over Gods grote liefde voor zondaren. Liefde waarin juist kinderen, door persoonlijke bekering en geloof, mogen delen. Daarnaast klinkt de opdracht om lief te hebben. In de dagelijkse praktijk gaat de Bijbel open. We vertellen, lezen en zingen eruit. De Bijbel is leidend in de vorming van de kinderen, bijvoorbeeld wanneer we hen mediawijs maken.

Basisschool De Bron probeert zo veel mogelijk aan te sluiten bij de gewoonten van de kerken en het reformatorische voortgezet onderwijs. Als school hebben ervoor gekozen psalmen en liederen te zingen en gebruiken we de Bijbel in de (Herziene) Statenvertaling.  Door het open toelatingsbeleid van De Bron spreken we een gevarieerde doelgroep aan. Op school leren leerlingen daardoor ook om in de praktijk om te gaan met verschillen. 

Circel - Basisschool de Bron Leiderdorp

Kleinschalig onderwijs op een hoog niveau, met speciale aandacht voor de groei van onze leerlingen

Aanmelden bij de basisschool

Ouders en school

Ouders zijn experts: zij kennen hun kind en hebben ervaring in de opvoeding

De leerkrachten van De Bron zetten hun expertise in om kinderen onderwijs te geven. Het team van onze school werkt nauw samen met ouders. Tijdens luister- en rapportgesprekken informeren we elkaar over de sociaal-emotionele ontwikkeling, het welbevinden, de werkhouding en de leerresultaten. Twee keer per jaar ontvangt ieder kind een rapport. 

Ouders kunnen via het ouderportaal van ons leerlingvolgsysteem Parnassys de resultaten volgen. Ook kijkmomenten in de klas geven de mogelijkheid het kind te volgen en betrokken te zijn. Leerkrachten van De Bron zijn toegankelijk en staan open voor spontaan contact.

Circel - Basisschool de Bron Leiderdorp

Circel - Basisschool de Bron Leiderdorp

Scroll naar boven