• Specifieke aandacht per kind
  • Veel activiteiten rond het thema natuur
  • Leren over God en de Bijbel

Op basisschool De Bron in Leiderdorp is met ingang van februari 2024 plaats voor een

LEERKRACHT/LIO-STAGIAIR 

(GROEP 5/6) – 3 dagen

Wie zijn wij?
Onze school is een kleine, gezellige school in Leiderdorp, waar leerlingen, ouders en leerkrachten elkaar goed kennen en de onderlinge betrokkenheid groot is. 

Onze school heeft een reformatorische identiteit en is daarmee de enige school in de directe omgeving waar de Bijbel iedere dag opengaat. Ruim zestig kinderen met verschillende achtergronden horen hier over de Heere Jezus en leren wat het betekent om als christen te leven. We hebben ervoor gekozen om in de kern het reformatorisch belijden vast te houden, maar in randzaken elkaar vrij te laten. 

Ons team bestaat uit enthousiaste collega’s die gaan voor hun werk en de school. We zijn gemotiveerd om in samenwerking met alle betrokkenen te werken aan een veilig pedagogisch klimaat en aan talentontwikkeling. Daarnaast willen we kwaliteit leveren, gedegen instructie geven (we werken met het IGDI-model) en door onder andere kindgesprekken met alle leerlingen opbrengstgericht werken. Uiteraard maken we gebruik van eigentijdse methoden als Lijn3, Nieuwsbegrip en Pluspunt. Op onze school maken we het onderwijs passend voor onder andere NT2- en meerbegaafde leerlingen.

Wie zoeken wij?

  • Een persoon die vanuit innerlijke overtuiging Bijbels onderwijs wil geven, oog heeft voor de breedte van de kerk en hart heeft voor de wereld daar omheen
  • Een juf of meester met hart voor kinderen én met positieve pedagogische vaardigheden
  • Een didactisch sterke leerkracht die doelgericht, interactief en gedifferentieerd wil lesgeven
  • Een groepsleerkracht die zorg op maat wil bieden
  • Een enthousiaste, punctuele collega met frisse ideeën

 Wil je solliciteren?

Solliciteren

Scroll naar boven