• Specifieke aandacht per kind
  • Veel activiteiten rond het thema natuur
  • Leren over God en de Bijbel

Vacatures

Wij zijn op zoek naar een GYMLEERKRACHT (1 dag p.w.)
Basisschool De Bron is een kleine, gezellige school in Leiderdorp. Onze schoolt telt rond de 55 leerlingen, heeft 4 kleine groepen en er is een peuterspeelzaal.
Wij zijn een school bij de Bijbel waar het woord van God een centrale plaats inneemt enwaar een open toelatingsbeleid geldt. Dit betekent dat we elkaar vinden in de kern van het reformatorisch belijden en elkaar respecteren ten aanzien van verschillen.                                                                                                                                                     
Ons team bestaat uit enthousiaste collega’s die gaan voor hun werk, de school en ons motto ‘SAMEN Eigen-Wijs’.
We zijn gemotiveerd om in samenwerking met alle betrokkenen te werken aan een veilig pedagogisch klimaat en aan
talentontwikkeling. Daarnaast willen we kwaliteit leveren, gedegen instructie (IGDI-model) geven en o.a. door
kindgesprekken met alle leerlingen opbrengst gericht werken. Uiteraard maken we gebruik van eigentijdse methoden als LIJN3, Nieuwsbegrip en Pluspunt. Op onze school maken we het onderwijs passend voor o.a. plusleerlingen.                                                                                                                                                                                    
Informatie leerkrachtfunctie
- Wij zoeken een leerkracht die bevoegd is om gym te geven (of de opleiding volgt).
- Het betreft een baan voor 1 dag p.w.
- I.v.m. de beschikbaarheid van de sportaccommodatie betreft het de vrijdag.
- Het gaat om de gymlessen aan groep 3/4, 5/6 en 7/8.
- Datum van indiensttreding in overleg.                                                                                                                           
Functie eisen leerkracht:
Van de leerkracht wordt verwacht dat hij/zij:
- een persoon is die vanuit overtuiging Bijbels onderwijs wil geven.
- een juf of meester is met hart voor kinderen en positieve pedagogische vaardigheden.
- een enthousiaste leerkracht die bevoegd is om bewegingsonderwijs te geven en zorgt voor een gevarieerd en uitdagend aanbod.
- een betrouwbare teamspeler is die punctueel werkt.                                                                                                   
Belangstelling?
- Inlichtingen worden graag verstrekt door dhr. A.J. (Arjan) Harskamp, directeur, tel. 06-36044323
- Sollicitaties (voorzien van CV en referenties) kunnen gericht worden aan de directeurbestuurder van de school, dhr. A.J. (Arjan) Harskamp via directie@debronleiderdorp.nl.

onderbouw-1-basisschool-de-bron.jpg
Scroll naar boven