Specifieke aandacht per kind

Veel activiteiten rond het thema natuur

Leren over God en de Bijbel

Kleinschalig onderwijs op een hoog niveau met speciale aandacht voor de ontwikkeling van onze leerlingen

Roodoanje

Liefdevol en veilig

God is ‘de Bron van alle goed’. De Bijbel is voor ons dan ook een onuitputtelijke bron. Kinderen horen over Gods liefde. Én de opdracht om lief te hebben klinkt.

 • Luisteren naar de Bijbel
 • Veiligheid en vertrouwen
Bronnen strepen basisschool de bron

Bronnen

Geschiedenis, kunst, wetenschap en cultuur zijn rijke bronnen waaruit we putten.

 • Hoogwaardig onderwijs
 • Bezoek aan culturele organisaties
 • Leren en respecteren van de natuur
 • De Bijbel, onze levensbron
Natuur en gezondheid strepen basisschool de bron

Natuur en gezondheid

Duurzaamheid en een gezonde levensstijl zijn van waarde! Concreet: we drinken water, eten fruit, werken in de schooltuin en scheiden afval.

 • Schooltuin
 • Kraanwaterdagen
 • Fruitdagen
Respectvol ontwikkelen strepen basisschool de bron

Respectvol ontwikkelen

We stemmen onze instructie en de leerstof af op de groep en op het kind. We maken onderwijs passend. Kindgesprekken leveren daarvoor input!

 • Kleinschalig
 • Plusklassen
 • Eén-op-één kindgesprekken
 • Differentiatie per kind

Onderbouw

Spelenderwijs kennismaken met onderwijs

Onze jongste leerlingen maken in de onderbouw spelenderwijs kennis met het onderwijs. Kinderen komen binnen een thematische context tot spel. Meer en meer ontstaat tijdens het rollenspel ook samenspel. Tijdens de kringactiviteiten, het werken in hoeken en de creatieve verwerking ontluikt langzamerhand de belangstelling voor letters en cijfers.

Onze inspiratie en kennis putten we uit deze bronnen:

USP Geloof

God en de Bijbel

USP Natuur

Natuur en Milieu

USP Wetenschap

Cultuur en Wetenschap

Middenbouw

Methodisch, maar met spelelementen

Vanaf groep 3 wordt er methodisch gewerkt. Al blijven we spelelementen inzetten. Dat koppelen we aan thema’s die uitgewerkt worden in de groep en die ook aanleiding zijn voor excursies. Op De Bron wordt gewerkt met eigentijdse methoden die prima aansluiten bij een doelgerichte en interactieve instructie.

Kleinschalig onderwijs op een hoog niveau, met speciale aandacht voor de groei van onze leerlingen

Bovenbouw

Voorbereiding op voortgezet onderwijs

In de hoogste groepen bereiden we de leerlingen voor op de overgang naar het voortgezet onderwijs. Ze maken kennis met huiswerk, werkstukken en presentaties. Daarnaast blijft het werken in thema’s, zodat vanuit betekenisvolle contexten wordt geleerd. Bovendien is er aandacht voor de vorming van de leerlingen, tijdens lessen sociaal-emotionele vorming en media-wijsheid. Kindgesprekken en het bespreken van de actualiteit dragen hier ook aan bij.

Kraanwaterdag home basisschool de bron

Kraanwaterdag

Kraanwater is lekker, duurzaam en gezond. Op basisschool De Bron zijn er wekelijks kraanwaterdagen. Een stimulans om dit ‘bronwater’ te gebruiken!

Schooltuin home basisschool de bron 4

Schooltuin

Basisschool De Bron heeft een schooltuin. Alle groepen zetten zich daar in: onkruid wieden, zaaien, water geven, bemesten en oogsten. Zo leren kinderen zorgen voor deze bron. Heerlijk om samen te genieten van de tomatenoogst of een kop soep van pompoenen uit eigen tuin.

Excursies home basisschool de bron

Excursies

Museumbezoek, op excursie gaan in de natuur of bij een (culturele) instelling in Leiderdorp hoort er op De Bron helemaal bij. Verrijkend!

Deze website maakt gebruik van cookies

Sluiten