Specifieke aandacht per kind
Veel activiteiten rond het thema natuur
Leren over God en de Bijbel

Het onderwijs

Op basisschool De Bron wordt kleinschalig onderwijs gegeven op een hoog niveau met speciale aandacht voor de ontwikkeling van het kind in relatie tot God, de medemens en de natuur.

Leerstof

Basisschool De Bron voldoet aan de kerndoelen

Uiteraard voldoen wij aan de kerndoelen. De gebruikelijke vakken als rekenen, taal en spelling, burgerschapskunde en sociaal-emotionele vorming zijn opgenomen in ons lesprogramma. Ook Engels (vanaf groep 1) en aardrijkskunde, geschiedenis en biologie worden aangeboden. We kiezen ons aanbod zorgvuldig en stemmen leerstof en instructietijd af op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Tijdens de lessen zorgen we voor optimale betrokkenheid: coöperatieve werkvormen zorgen voor veel interactie en een actieve leerhouding.

Natuur, milieu en gezondheid

Als christelijke school verwonderen we ons over de schepping en zetten we ons in voor het behoud ervan. De zorg voor de natuur krijgt concreet vorm in onze schooltuin. Maar ook het scheiden van afval, het drinken van kraanwater en het eten van fruit horen hierbij.

Onze inspiratie en kennis putten we uit deze bronnen:

USP Geloof

God en de Bijbel

USP Natuur

Natuur en Milieu

USP Wetenschap

Cultuur en Wetenschap

Passend onderwijs

Extra ondersteuning

Leerlingen zijn uniek! Dat maakt het geven van onderwijs uitdagend. Basisschool De Bron streeft ernaar het onderwijs voor iedere leerling passend te maken. Extra ondersteuning in de groep of buiten de groep is mogelijk. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van dyslexie of een taalontwikkelingsstoornis. Ook begeleiding op het gebied van werkhouding geven we vorm. Ambulant begeleiders, orthopedagogen en het Centrum voor Jeugd en Gezin denken met ons mee.

Plusklas

In onze plusklas komen we tegemoet aan de onderwijsbehoeften van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. De leerlingen in deze klas krijgen leerstof op hun eigen niveau, leren leren en samenwerken. In het samenspel met andere leerlingen worden werkhouding, motivatie en creatief denkvermogen gestimuleerd.

Naast de Plusklas bieden we regelmatig ook extra uitdagingen aan onze leerlingen in de vorm van extra cursussen, zoals bijvoorbeeld Hebreeuwse lessen. 

Kleinschalig onderwijs op een hoog niveau, met speciale aandacht voor de groei van onze leerlingen

Thema's en verkeer

Thematisch werken

De Verenigde Staten, muziek, de huisarts, de trein, het weer, de politiek. Het zijn voorbeelden van thema’s die worden uitgewerkt op school. Het is waardevol om een thema vanuit verschillende invalshoeken te bezien. Met de leerlingen wordt het thema uitgewerkt, waarbij allerlei 21e -eeuwse vaardigheden aan bod komen.

De Bron is SCHOOL op SEEF

Kinderen leren veilig, verantwoord en vaardig deel te nemen aan het verkeer. De schoolomgeving is daarom veilig ingericht, met ouders wordt gecommuniceerd over verkeersveiligheid en er zijn jaarlijks theoretische en praktische verkeerslessen. We organiseren bijvoorbeeld verkeerswandelingen, verkeersbordenspeurtochten, dode hoeklessen en educatieve fietsroutes naar de scholen voor voortgezet onderwijs.

Deze website maakt gebruik van cookies

Sluiten