Basisschool Leiderdorp: kleinschalig onderwijs op een hoog niveau

De Bron is een basisschool Leiderdorp die kleinschalig onderwijs op een hoog niveau biedt met speciale aandacht voor de groei van de leerlingen. De Bron is een positief christelijke school met een reformatorische identiteit. De school richt zich op iedereen in Leiderdorp en omgeving die belangstelling heeft voor Bijbelgetrouw onderwijs. Voor onze kennis en inspiratie mogen we uit diverse bronnen zoals de natuur, de cultuur, de wetenschap en in het bijzonder de openbaring van God in de Bijbel putten.

Basisschool De Bron richt zich op iedereen in Leiderdorp en omgeving die belangstelling heeft voor Bijbelgetrouw onderwijs. Op de centraal gelegen basisschool Leiderdorp wordt kleinschalig onderwijs gegeven op een hoog niveau met speciale aandacht voor de ontwikkeling van het kind in relatie tot God, de medemens en de natuur. De leerkrachten van De Bron zetten hun expertise in om kinderen onderwijs te geven.

Basisschool leiderdrop
Meld uw kind aan

Basisschool Leiderdorp

Als basisschool Leiderdorp geloven we in de visie dat we voor kennis en inspiratie mogen putten uit diverse bronnen, zoals de natuur, de cultuur, de wetenschap en in het bijzonder de openbaring van God in de Bijbel. Deze bronnen wenden we aan om de kinderen te ontwikkelen tot zelfstandige mensen.

De Bron is een positief christelijke basisschool Leiderdorp met een reformatorische identiteit. In de dagelijkse praktijk gaat de Bijbel open. We vertellen, lezen en zingen eruit. De Bijbel is leidend in de vorming van de kinderen, bijvoorbeeld wanneer we hen media-wijs maken. Basisschool De Bron probeert zo veel mogelijk aan te sluiten bij de gewoonten van de kerken en het reformatorische voortgezet onderwijs.

Basisschool Leiderdorp heeft gevarieerde doelgroep

Door het open toelatingsbeleid van De Bron spreken we een gevarieerde doelgroep aan. Leerlingen leren op de basisschool Leiderdorp daardoor ook om in de praktijk om te gaan met verschillen. Ons leerstofaanbod is beredeneerd. We stemmen onze instructie en de leerstof af op de groep en op het kind. We maken onderwijs passend. Kindgesprekken leveren daarvoor input.

"Kleinschalig onderwijs op een hoog niveau met speciale aandacht voor de ontwikkeling van onze leerlingen"

Basisschool leiderdorp groen
Meld uw kind aan

Team van basisschool Leiderdorp

Het team van onze basisschool in Leiderdorp werkt dan ook nauw samen met ouders. Tijdens luister- en rapportgesprekken informeren we elkaar over de sociaal-emotionele ontwikkeling, het welbevinden, de werkhouding en de leerresultaten. Twee keer per jaar ontvangt ieder kind een rapport. Ouders kunnen via het ouderportaal van ons leerlingvolgsysteem Parnassys de resultaten volgen. Leerkrachten van De Bron zijn toegankelijk en staan open voor spontaan contact.

Onze jongste leerlingen maken in de onderbouw spelenderwijs kennis met het onderwijs. Kinderen komen binnen een thematische context tot spel. Meer en meer ontstaat tijdens het rollenspel ook samenspel. Vanaf groep 3 wordt er methodisch gewerkt. Al blijven we spelelementen inzetten. Dat koppelen we aan thema’s die uitgewerkt worden in de groep en die ook aanleiding zijn voor excursies. In de hoogste groepen bereiden we voor op de overgang naar het voortgezet onderwijs. Er wordt kennis gemaakt met huiswerk en met het maken van werkstukken of presentaties.

Basisschool leiderdorp klas

Aanmelden basisschool Leiderdorp

Officiële inschrijving van een kind vindt plaats door het inschrijfformulier voor basisschool De Bron ingevuld en ondertekend in te leveren bij de basisschool in Leiderdorp. We kunnen ons voorstellen dat je – voordat je tot inschrijving overgaat – meer informatie over de school en een rondleiding door ons gebouw op prijs stelt. Dat is uiteraard ten allen tijde mogelijk. Ook houden we minstens één keer per jaar een open huis. Na inschrijving zullen we je uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.

Wil je meer informatie over basisschool De Bron of met ons kennis maken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Je kunt ons bereiken via onderstaande contactgegevens of je bericht direct versturen via het formulier.

Aanmelden de school basisschool de bron

Inschrijven voor de school of een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek

Deze website maakt gebruik van cookies

Sluiten