Protestants christelijke basisschool biedt onderwijs op hoog niveau

Op zoek naar een protestants christelijke basisschool voor je kind(eren) in Leiderdorp en omgeving? Wij laten je graag kennismaken met Basisschool De Bron!

Onze visie

Protestants christelijke basisschool De Bron biedt kleinschalig onderwijs op een hoog niveau. Wat houdt dat in? De school heeft speciale aandacht voor de ontwikkeling van het kind in relatie tot God, de medemens en de natuur. Dat is dan ook meteen onze visie. Kennis en inspiratie putten wij uit diverse bronnen, zoals:

  • De natuur;
  • De cultuur;
  • De wetenschap;
  • In het bijzonder de openbaring van God in de Bijbel.

Protestants christelijke basisschool de bron
Meld uw kind aan

Protestants christelijke basisschool hanteert open toelatingsbeleid

Er wordt bij onze protestants christelijke basisschool een open toelatingsbeleid gehanteerd. Om die reden spreken wij een gevarieerde doelgroep aan. Dit is goed voor de leerlingen zelf, want zo leren zij om te gaan met verschillen die in de praktijk ook voorkomen. Ook passen wij de leerstof aan op de groep en op het kind zelf. Zo krijgt ieder kind passend onderwijs.

Wel hanteren wij een reformatorische identiteit. Wij richten ons op iedereen in Leiderdorp en omgeving die belangstelling heeft voor Bijbelgetrouw onderwijs. Elke dag gaat de Bijbel een keer open. Wij zingen, lezen en vertellen eruit. Kinderen horen over Gods grote liefde voor zondaren. Liefde waarin juist kinderen, door geloof en persoonlijke benadering, mogen delen. De opdracht om lief te hebben ontbreekt hierin niet. In de vorming van de kinderen is de Bijbel leidend, bijvoorbeeld wanneer wij hen mediawijs maken.

Het doel is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de gewoonten van het reformatorische onderwijs en de kerken. Hierbij zingen wij psalmen en liederen en gebruiken wij de Bijbel in de (Herziene) Statenvertaling.

De leerstof en passend onderwijs

Protestants christelijke basisschool De Bron voldoet aan alle kerndoelen. Ons lesprogramma bestaat onder andere uit de gebruikelijke vakken, zoals rekenen, taal en spelling, burgerschapskunde en sociaal-emotionele vorming. Ook Engels, aardrijkskunde, geschiedenis en biologie worden aangeboden. De coöperatieve werkvormen maken de lessen leuk en zorgen voor een actieve leerhouding met veel interactie.

Protestants christelijke basisschool Leiderdorp
Meld uw kind aan

Iedere leerling is uniek en daarom heeft iedere leerling behoefte aan een andere benadering. Basisschool De Bron probeert het onderwijs passend te maken door het bieden van extra ondersteuning binnen en buiten de groep. Wanneer er bij een kind bijvoorbeeld sprake is van dyslexie of moeite heeft met een taal steken wij hier extra aandacht in. Ook kunnen wij begeleiding geven op het gebied van werkhouding. Orthopedagogen, het Centrum voor Jeugd en Gezin en ambulant begeleiders denken hierin met ons mee.

Naast een ontwikkelingsachterstand kan er ook sprake zijn van een ontwikkelingsvoorsprong. Daar is onze plusklas voor. De leerlingen in deze klas krijgen leerstof op hun eigen niveau en leren om goed te leren en samen te werken.

Hoe verloopt de inschrijving?

Via het inschrijfformulier kun je je kind(eren) aanmelden. Dit doe je door dit formulier in te vullen, uit te printen en in te leveren op onze school. Wil je eerst wat meer informatie, voordat je deze inschrijving voltooid? Dat kunnen wij begrijpen! Je bent te allen tijde welkom om bij ons langs te komen in Leiderdorp. Wij beantwoorden graag je vragen en leiden je met plezier rond in onze protestants christelijke basisschool.

Protestants christelijke basisschool contacten?

Voor vragen kunt u bij ons langskomen in Leiderdorp of contact met ons opnemen via 071- 589 1910.

Aanmelden de school basisschool de bron

Inschrijven voor de school of een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek

Deze website maakt gebruik van cookies

Sluiten