De beste school met de bijbel in Leiderdorp voor ieder kind

Als school met de Bijbel, gevestigd in Leiderdorp, vinden bij het bieden van kwaliteit belangrijk. Maar wat doen wij om die kwaliteit te waarborgen?

School met de Bijbel: Analyseren en overleggen

Onze school met de Bijbel De Bron doet ieder jaar aan zelfanalyse door leerlingen en ouders te bevragen. Ook analyseren wij jaarlijks de toetsresultaten en laten wij externe audits uitvoeren. Niet alleen de directie bepaalt, maar ook een ouder- en leerling panel denkt mee met ideeën en beslissingen. Onze kennis en inspiratie putten we uit de volgende bronnen: God en de Bijbel, Cultuur en Wetenschap en Natuur en Milieu.

In de klas Basisschool De Bron
Meld uw kind aan

School met de Bijbel is transparant naar ouders toe

Hoe wij onze kwaliteit waarborgen, kun je vinden in een aantal kwaliteitsdocumenten die te vinden zijn op onze site. Wij, school met de Bijbel De Bron, vinden het belangrijk hier transparant over te zijn. Wij bieden je inzicht in de volgende documenten:

  • Oudertevredenheidspeiling
  • Leerlingpeiling
  • Eindtoetsresultaten
  • Verslag Onderwijsinspectie
  • Veiligheidsmonitoring
  • Jaarverslag

School met de Bijbel gaat thematisch te werk

Er zijn verschillende soorten thema's waar wij als school met de Bijbel mee te werk gaan. Bijvoorbeeld de politiek, De Verenigde Staten, muziek, de huisarts, de trein en het weer. Voor ons, maar vooral voor de leerlingen is het waardevol om een thema vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Wat vinden wij van het klimaat in Nederland? Wat zouden de mensen in Afrika daarvan vinden? Met de leerlingen wordt het thema uitgewerkt. Wij zorgen ervoor dat er allerlei 21e -eeuwse vaardigheden aan bod komen.

Naast het bestuderen van verschillende invalshoeken van thema's, proberen wij als school met de bijbel de leerlingen ook op het gebied van verkeer meer kennis op te laten doen. Kinderen leren wij om veilig, verantwoord en vaardig deel te nemen aan het verkeer. Er zijn elk jaar theoretische en praktische verkeerslessen. Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd, zoals verkeerswandelingen, verkeersbordenspeurtochten, dode hoeklessen en educatieve fietsroutes naar de scholen voor voortgezet onderwijs.

Reizen ov school met de bijbel
Meld uw kind aan

School met de Bijbel biedt tussenschoolse opvang (TSO)

Als school met de Bijbel nemen wij graag tussen de middag de zorg van je kind op ons. Op iedere schooldag, behalve de woensdag, eten de kinderen op school. In elke pauze is er een ouder die toezicht houdt op de groep kinderen. Wij vragen geen geld voor het overblijven. Wat wij wel van je vragen, is dat je je inzet als overblijfouder. Samen met de overblijfcommissie zetten wij ons in om de pauzes zo plezierig mogelijk te laten verlopen.

Neem contact op

Ben je enthousiast, of zijn er nog dingen onduidelijk? Onze school met de Bijbel beantwoordt je vragen graag. Via het telefoonnummer 071 - 589 1910 kun je ons bereiken. Bij ons langskomen mag natuurlijk ook. Wij zorgen voor de koffie en vinden het leuk om je te vertellen over onze school en je rond te leiden. Het adres van onze school is Vronkenlaan 46, 2352 EP in Leiderdorp.

Routebeschrijving nodig? Vul hier je adres in, zodat je precies weet hoe je er komt.

Aanmelden de school basisschool de bron

Inschrijven voor de school of een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek

Deze website maakt gebruik van cookies

Sluiten